Công Nghiệp Dược Phẩm

Công Nghiệp Dược Phẩm

Hệ thống máy dò kim loại trong dược phẩm hiệu suất rất cao series CEIA THS/PH21: - Tốc độ năng suất rất cao; - Khả năng phát hiện siêu nhạy; - Khả năng cấu hình tối đa; - Tuân thủ các tiêu chuẩn của FDA Tiêu đề 21CFR Part 11: Bảo mật dữ liệu; Tính toàn vẹn dữ liệu; Truy xuất nguồn gốc dữ liệu; - Thiết kế và chế tạo phù hợp với 21 CFR Phần 210 và 211

Máy Dò Kim Loại Dược Phẩm Dạng Bột & Hạt