Hệ thống dò tìm kim loại Dược phẩm hiệu suất cao

Hệ thống dò tìm kim loại Dược phẩm hiệu suất cao

Hệ thống dò tìm kim loại Dược phẩm hiệu suất cao

Công nghiệp sản xuất dược phẩm đòi hỏi các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất cao từ các nhà máy sản xuất và dòng máy dò kim loại dược phẩm CEIA THS / PH21 được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu này. Các yếu tố nổi bật trong thiết kế của dòng này bao gồm:

  • Tốc độ năng suất cực cao với một máy nhỏ gọn.
  • Khả năng phát hiện cực nhạy được phát triển bởi công nghệ đa quang phổ
  • Cấu hình tối ưu cho phép tích hợp vào hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc viên của bạn
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn của  FDA 21CFR chương 11 để bảo mật, tích hợp và truy xuất nguồn gốc dữ liệu.
  • Thiết kế và tiêu chuẩn cấu trúc máy phù hợp với tiêu chuẩn 21 CFR phần 210 và 211

Tuân thủ tiêu chuẩn của FDA chương 11 gồm những gì?

Để tuân thủ các yêu cầu của FDA dòng máy dò kim loại dược phẩm THS / PH21 có để đáp ứng chặt chẽ hiệu suất phát hiện nhiễm kim loại, cấu trúc máy chất lượng cao với các tiêu chuẩn về độ tin cậy. Ngoài ra, các dữ liệu cũng cần được thu thập và bảo mật riêng để đáp ứng những tiêu chuẩn này. Điều này có được nhờ vào:

THS / PH21 là dòng máy dò kim loại có độ nhạy cao, thiết bị đo có độ chính xác cao. Phản ứng từ thiết bị này được sử dụng để điều khiển trực tiếp các hệ thống loại bỏ sản phẩm nhiễm kim loại và kiểm tra xem nó đã thực sự bị loại bỏ hay chưa.

Dữ liệu liên quan tới mỗi trường hợp dò tìm và loại bỏ được lưu trữ trong một “bộ nhớ dữ liệu” mà có thể cung cấp chứng nhận chất lượng sản xuất và kiểm tra chính nó hay bất kỳ chương trình vận hành nào cũng như các giai đoạn thử nghiệm chức năng định kỳ khi sử dụng các mẫu thử chuẩn.

FDA Mục 21 Phần 11 quy định các tiêu chí khắt khe để truy cập vào các chương trình và dữ liệu máy tính bảo vệ, đã được áp dụng đầy đủ trong phần mềm CEIA THS / PH21. Quyền truy cập cho người sử dụng chỉ có thể thông qua đăng nhập cụ thể với tên người dùng và mật khẩu, dưới sự kiểm soát của hệ thống quản trị, ai là người lập hồ sơ người sử dụng và liên kết với mỗi người các chức năng có sẵn cho họ.

Tích hợp mạng

Khi dữ liệu được thu thập có thể được tích hợp vào hệ thống SCADA của các nhà máy, có thể sử dụng một trong hai mạng Ethernet hoặc loạt các kênh kết nối khác. Máy cũng cho phép nối Bluetooth để  với kết nối với máy tính cục bộ cho mục đích bảo trì bảo dưỡng hoặc kiểm tra mà không cần một kết nối vật chất nào khác..

Bài báo này trình bày một số yếu tố quan trọng của của dòng máy dò kim loại dược phẩm CEIA. Để biết đầy đủ chi tiết về dòng máy này hoặc cần tư vấn cho các yêu cầu dự án của bạn, xin vui lòng gọi vào số 0907686889 hoặc email cho chúng tôi tại : info@congnghehoanglong.com