Công Nghiệp Thực Phẩm

Công Nghiệp Thực Phẩm

Máy dò kim loại thực phẩm CEIA THS phát hiện chất gây ô nhiễm kim loại vô tình xuất hiện trên các sản phẩm công nghiệp, với mức độ nhạy, khả năng miễn nhiễm với nhiễu và tốc độ nhanh được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất.