Công Nghiệp Dệt May

Công Nghiệp Dệt May

Máy dò kim loại TE / SLD thuộc dòng máy dò kim loại thanh độ nhạy cao với chất lượng cao và được công nhận rộng rãi bởi các nhà sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Các thiết bị này là phương tiện bảo vệ lý tưởng cho các dây chuyền sản xuất chống lại thiệt hại ngẫu nhiên gây ra bởi các mảnh kim loại có thể đi vào quá trình sản xuất cùng với vật liệu.